เด็กไทยหัวใจสมาร์ทโฟนเน้นดูหนังฟังเพลงเล่นเกม

ข่าวทั่วไป 13 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง "เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจสมาร์ทโฟน" โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,052 คน พบว่า

เด็กไทยในปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟ/ไอแพด ร้อยละ 96.7 โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 74.8 ระบุว่าเป็นเครื่องของตัวเอง และร้อย ละ 21.9 ระบุว่าเป็นเครื่องของพ่อแม่ ผู้ปก ครอง ขณะที่มีเด็กเพียงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่ได้เล่นสมาร์ทโฟน/ไอแพด พ่อแม่ ไม่ให้เล่น ไม่มีอุปกรณ์ และไม่ชอบเล่น เป็นต้น

ทั้งนี้ เด็กๆ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 ระบุว่าใช้สมาร์ทโฟน/ไอแพดเพื่อดูหนัง/ฟังเพลง รองลงมาร้อยละ 78.5 ระบุว่าใช้เพื่อเล่นเกม และร้อยละ 45.2 ใช้เพื่อหาข้อมูล/ความรู้ประกอบการเรียน

สำหรับการใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟน/ไอแพดของเด็กๆ นั้น ร้อยละ 37.0 ระบุว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาร้อยละ 23.6 ระบุว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 11.6 ระบุว่าประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน

ส่วนบุคคลที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 มักจะขอคำปรึกษาเวลามีปัญหาเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันต่างๆ คือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 19.1 ระบุว่าค้นหาเองในกูเกิล และร้อยละ 14.1 ระบุว่าปรึกษาเพื่อน

เมื่อถามว่า "เด็กๆ ใช้สมาร์ทโฟน/ไอแพดเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในเรื่องใดบ้าง" ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 ระบุว่าติดต่อสื่อสาร/แจ้งเหตุ/บอกเหตุได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาร้อยละ 53.5 ระบุว่าได้เห็นหน้าตากันโดยการคุยผ่านวิดีโอคอล และร้อยละ 37.9 ระบุว่าพูดคุยพร้อมกันได้ทีละหลายๆ คน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ