คอลัมน์โฟกัสนักการเมืองรุ่นใหม่: 'รุ่นใหม่' พรรคภราดรภาพ อาสา...หยุดความขัดแย้ง

ข่าวทั่วไป 15 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิด เติบโต ศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งทำงานในกรุงเทพฯ มาหลายสิบปี ไล่เรียงตั้งแต่ การเป็นผู้จัดการการซื้อขายรถยนต์มือสอง การบริหารบริษัทยาอและเวชภัณฑ์ การ ดูแลสื่อวิทยุ วันนี้ อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ มีความพร้อมที่จะขอเป็นหน้าใหม่การเมืองที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตบางแค พรรคภราดรภาพ ร่วมกับทีมบางกอก แอดเวนเจอร์ ของพรรคที่มีคนหน้าใหม่หลากวงการมาลงสนามเลือกตั้งปี 2562 แม้พรรคนี้จะมีโอกาสน้อยกว่าพรรคใหญ่ๆ ทั้งเก่าทั้งแก่ ที่ครองสนามเมืองกรุงมานาน แต่เชื่อมั่นว่าการเมืองยุคนี้เปลี่ยนไปมาก จึงทำให้ชาวบ้านอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง เข้ามาเล่นการเมืองได้อย่างไร "เราขออาสาลงทำหน้าที่ ส.ส.กทม.เขตบางแค ซึ่งตนเองมั่นใจว่าชาวบางแคจะให้โอกาส แม้จะมีการแข่งขันสูง แต่ประวัติศาสตร์ก็ระบุเสมอว่า หากคนหน้าใหม่ตั้งใจทำงานในพื้นที่ ชาวบ้านรู้จักและยอมรับ โอกาสก็จะเป็นของเรา

"อมรรัตน์" เล่าว่า พรรคภราดรภาพที่นำโดยหัวหน้าพรรค (ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศสกุล) ชักชวนตัวเธอและทีมบางกอก แอดเวนเจอร์ ที่เป็นทีมผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ใน กทม.ของพรรคมาช่วยงาน โดยหวังว่าพรรคจะเสนอเป็นตัวกลางหากได้รับการเลือกตั้งช่วยหาทางออกประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมานาน

"ชื่อของพรรคก็สื่อถึงความเป็นพี่เป็นน้อง สัญลักษณ์ของพรรคคือการจับมือร่วมกัน สีเขียวสื่อถึงธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเริ่มต้น ความสดชื่น ความปลอดภัย ตรงนี้คือจุดที่พรรคนำเสนอต่อสังคมว่าเราอยากให้สังคมก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ดิฉันจะลงสมัคร ส.ส.กทม.เขต บางแค ในการเลือกตั้งครั้งนี้"

เธอเล่าต่อว่า พรรคเรามีคนการเมืองที่มีประสบการณ์หลากด้านทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งยังให้คนหน้าใหม่อาสามาทำงานในด้านนี้ การเมืองมีความสำคัญกับทุกคน และการเมืองช่วงสิบกว่าปีก็มีความขัดแย้ง พรรคนี้จะใช้โอกาสนี้พาสังคมข้ามความขัดแย้ง

สำหรับการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค ร.อ.รชฏ พิสิษฐ์บรรณกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ ได้พิจารณาผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศและปาร์ตี้ลิสต์ไว้แล้ว โดยจะส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชาวบ้านได้พิจารณาและให้โอกาสพวกเรา การทำงานในพรรคนี้ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการพรรค และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ส่วนตัวได้ติดตามการทำงานของผู้สมัคร รวมทั้งกระแสตอบรับ เชื่อว่าชาวบ้านจะให้พื้นที่กับพรรคของเรา

ทั้งส่วนตัวอยากผลักดันปัญหาความปลอดภัยในเมืองหลวง เพราะเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ มองว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีโอกาสมาก ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวและใช้จ่ายในเมืองหลวงติดอันดับโลก ตรงนี้เราต้องสร้างความปลอดภัยให้พวกเขา และต้องไม่ลืมคนกรุงเทพฯ ด้วยที่ต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ควบคู่กัน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่มีปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการจราจร ปัญหาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ปัญหายาเสพติด และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม แนวคิด "กรุงเทพฯ...ออกแบบได้" เป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาคผ่าน 3 ส่วนดังนี้

"กรุงเทพฯ...เมืองปลอดภัย 24 ชั่วโมง" สร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ท่องเที่ยว การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกันนำเทคโนโลยีระบบดิจิตอลสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดการระบบการให้บริการด้านการคมนาคม เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว

"กรุงเทพฯ...เมืองหลวงแห่งอาเซียน" เป็นแนวความคิดที่มาจากความต้องการในการสร้างมหานครแห่งอาเซียน ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านการจราจรและทัศนียภาพ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้น, การเพิ่มพื้นที่แหล่งงานที่มีคุณภาพใกล้บ้าน, การสร้างศูนย์รวมเพื่อการท่องเที่ยว, การปรับปรุงย่านในเมืองให้มีพื้นที่สาธารณะที่มีความงดงาม รวมทั้งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแหล่งค้าปลีกและย่านแหล่งบันเทิงสมัยใหม่

"กรุงเทพฯ...เมืองที่ไม่หลับใหล" เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการสร้างงานในหลากหลายมิติ โดยมิได้นำเรื่องของเวลามาเป็นอุปสรรค เนื่องจากหากมีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ธุรกิจก็สามารถดำเนินได้ตลอดเวลา อันจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ด้วยนโยบายเหล่านี้ของพรรค จึงถึงเวลาที่จะให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

มองปัญหาของบ้านเมืองอย่างไร และจะมีทางออกได้หรือไม่

ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคภราดรภาพ กล่าวว่า แนวทางที่หัวหน้าพรรคบอกไว้ว่า หากมี ส.สในสภาฯ พรรคจะอาสาเป็นข้อกลางเชื่อม 2 ขั้วที่ขัดแย้งนั้น เชื่อว่าพรรคจะทำได้หากสังคมให้โอกาสผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั้ง 2 ระบบ

"พวกเราคนรุ่นใหม่ก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ลดความขัดแย้ง เพราะสิบกว่าปีมานี้มันมีแต่ความวุ่นวาย พรรคหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และหวังว่าประชาชนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก พรรคภราดรภาพจึงขอเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาบริหารประเทศโดยวิธีการประชาธิปไตย และมีแนวทางที่จะต้องการยุติความขัดแย้งของพรรคการเมืองใหญ่ในอดีต"

"อมรรัตน์" ระบุด้วยว่า แม้ภาพลักษณ์ของนักการเมืองในสายตาของชาวบ้านนั้น บางคนทำไม่ดี บางคนทำดี แต่สังคมอาจเหมารวมว่า คนการเมืองเป็นคนไม่ดี เพราะข่าวคราวที่ออกมา มาจากบางคนที่ทำไม่ดี แต่สังคมจดจำ ตรงนี้เป็นหน้าที่คนรุ่นใหม่ที่ต้องไปชี้แจงกับสังคมว่า คนหน้าใหม่ที่ตั้งใจ หากสังคมให้พื้นที่ คนการเมืองบางคนที่ไม่ดีก็จะไม่มีที่ยืน ส่วนตัวมองแบบนี้

"บางคนบอกว่าพรรคเราเป็นนอมินีของบางพรรคในช่วงที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอน เพราะการจับมือในทางลับ อย่างไรสังคมก็มองออก ทำแบบนั้นไม่ได้"

คิดอย่างไรที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีแนวโน้มกลับมาเป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง และมองการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช.อย่างไร ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคภราดรภาพ กล่าวว่า ต้องให้สังคมตัดสินว่าจะพิจารณาใครให้เป็นผู้นำประเทศ และให้โอกาสพรรคใดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้ง พรรคของเราทำตามกติกา ยึดมติมหาชนตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยังเคารพหลักเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้

"ที่ผ่านมาบ้านเมืองเรียบร้อยดี แต่เชื่อว่าหลังการเลือกตั้ง สังคมจะดีขึ้นเพราะชาวบ้านใช้สิทธิ์เลือก ส.ส.และพรรคที่ตัวเองต้องการให้มาทำหน้าที่แล้ว ทุกอย่างต้องจบในรัฐสภา" "อมรรัตน์" ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางแค กรุงเทพฯ พรรคภราดรภาพ กล่าวปิดท้าย

"อมรรัตน์ อัครอมรพงศ์" ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 28 บางแค พรรคภราดรภาพ และผู้ช่วยเลขาธิการพรรคภราดรภาพ จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติทางสังคม เช่น รางวัลเกียรติยศ "บุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่น ปี 2560 ASIAN PLUS AWARDS 2017 รางวัลเกียรติยศ "สิงห์ทอง" สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น ปี 2558 ส่วนประวัติการทำงาน อาทิ Sale Administrator บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน), Executive Director บริษัท ไทยพลัสมีเดีย จำกัด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ