คอลัมน์ข่าวสั้น: พท.ซัดรัฐราชการกีดกันธุรกิจรายย่อย

ข่าวทั่วไป 16 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เพื่อไทย * นายโภคิน พลกุล แกนนำ พท.กล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการทำธุรกิจแทบทั้งหมดจะมาจากการนำเสนอร่างและการบังคับใช้ของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ บนพื้นฐานของการสันนิษฐานว่าประชาชนที่จะทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ นั้นไม่น่าจะสุจริต มีการอ้างคำว่าเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย จนกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมอำนาจนิยมขึ้นทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้าราชการบางกลุ่มจึงมีทัศนคติแบบอำนาจนิยม แม้วันนี้จะมีรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่ระบุให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือเป็นอุปสรรค แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการใช้มาตรา 44 ที่เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของหัวหน้า คสช.อย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นกลุ่มอำนาจนิยมจึงทำเพียงสร้างวาทกรรมให้ดูดี และกระทำตรงกันข้ามโดยไม่สนใจหลักที่ตนวางไว้ สุดท้ายจึงกลายเป็นว่าเราก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ภายใต้การนำของกลุ่มอำนาจนิยม โดยมีระบบราชการที่ล้าหลัง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ประชาชน จึงสร้างรัฐราชการให้ใหญ่โตและมีอำนาจมากขึ้น สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้นต้องมีการปรับใหม่ โดยให้สันนิษฐานว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทำมาหากินโดยสุจริต ซึ่งเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือต้องการให้เหลือกฎหมายทุกชนิดไม่เกิน 300 ชนิดภายใน 4 ปี.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ