บันทึกเทปโทรทัศน์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 00:00:46 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี ทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ในช่วง TALK TO THE PRINCESS รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE กับสมาชิกฯ โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.30 น.ถึง เวลา 21.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง