วิ่งจอมบึงพร้อมแล้ว

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 00:00:48 น.

วีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าฯ ราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส. ร่วมแถลงข่าวงานแข่งขันวิ่งประเพณีระดับตำนาน "สสส.จอมบึง มาราธอน 2019 ปีที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง