คอลัมน์ข่าวสั้น: 6 จว.ใต้พัฒนาเตือนภัยสึนามิ

ข่าวทั่วไป 17 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันพุธ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน พร้อมจัดพิธีปล่อยเรือวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบ ETD (Easy to Deploy) เพื่อวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลปัจจัยบ่งชี้การเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้กลไกแจ้งเตือนภัยสึนามิมีความรวดเร็วทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนพร้อมใช้งานในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ควบคู่กับการกระจายข้อมูลรวมถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยทำหน้าที่ประสานแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพทันท่วงที

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ