ระเบียงกีฬา: ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ

ข่าวกีฬา 17 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้รับมอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ