ระเบียงกีฬา: ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 00:00:47 น.

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้รับมอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง