คอลัมน์: ข่าวสั้น: ศาล-ตร.-DSI ผนึกสร้างระบบข้อมูลหมายจับ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 00:00:36 น.

กรุงเทพฯ * นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหมายจับ โดยมี  พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) และคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานยินดีที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน กับระบบฐานข้อมูลหมายจับที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองจะจัดทำระบบส่งข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอออกหมายจับและการรายงานผลการจับตามหมายจับ มายังระบบฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานศาลยุติธรรม และจัดทำระบบรับข้อมูลการออกหมายจับเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่ของศาลบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอออกหมายจับ และการราย งานผลการจับตามหมายจับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง