นักวิจัยดีเด่น

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 00:00:15 น.

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18 และมอบรางวัลวิจัยดีเด่น โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผอ.ฝ่ายวิชาการ สกว. ร่วมต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี