คอลัมน์: Happy to Go: 'เที่ยวไปวิ่งไป Like a Local'ครั้งแรกที่พะเยา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:37 น.

เวเคลิสต้าร์-ไทยรัน-ททท. จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสู่ชุมชนในโครงการ เที่ยวไป วิ่งไป Like a Local หนุนการท่องเที่ยวเมืองรองกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง วิ่งไปแบบใช้เวลาในพื้นที่ให้นานที่สุดได้สัมผัสและซึมซับประสบการณ์ท้องถิ่นแบบลึกซึ้งในมิติร่วมสมัย โดยงานวิ่งจัดจะขึ้นที่จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยงานวิ่งจะมีวันที่ 17 ก.พ.62 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 เที่ยวไปวิ่งไป 3 วัน 2 คืน เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง ราคา 6,850 บาทต่อท่าน (รวมค่าที่พัก อาหารทุกมื้อพร้อมชมการแสดง ค่าเดินทางและประกันการเดินทาง ค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง และผ้าพันคอฝ้ายทอมือ) แบบที่ 2 เที่ยวไปวิ่งไป 1 วัน ราคา 900 บาทต่อท่าน (รวมค่าวิ่ง เสื้อวิ่ง ผ้าพันคอฝ้ายทอมือ อาหาร 3 มื้อ พร้อมชมการแสดง และประกันอุบัติเหตุ) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ชุนชนได้ต่อยอดวัฒนธรรมและวิถีพื้นถิ่นไปด้วยกัน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/like-a-local ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 แพ็กเกจเท่านั้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง