คอลัมน์WHAT'S ON: สสวท.ชวนนักเรียนชั้น ม.3 สอบวัดสมรรถนะ

ข่าวบันเทิง 19 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดและสมัครสอบที่ http://dpst.ipst.ac.th ฝ่าย พสวท. โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2309-2310 สอบถามที่ vboon@ipst.ac.th หรือ soyamt@ipst.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ