ปลื้มค้าชายแดนทะลัก ปี61กวาด1.4ล้านล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * กรมการค้าต่างประเทศเปิดมูลค่าค้าชายแดนผ่านแดนไทย ปี 61 เฉียด 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ปี 62 ตั้งเป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่ม 15% เตรียมแผนจัดกิจกรรมปลุกการค้าเพิ่มขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดน และผ่านแดนของไทย ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.39 ล้านล้าน บาท เพิ่มขึ้น 5.58% เป็นการส่งออก 7.78 แสนล้านบาท ลด ลง 0.76% และการนำเข้า 6.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.87% เกินดุลการค้า 1.63 แสนล้าน บาท หากแยกเป็นการค้าชาย แดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประ เทศ มีมูลค่า 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.01% เป็นการส่งออก 6.5 แสนล้านบาท ลดลง 0.54% นำเข้า 4.73 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.99% เกินดุลการค้า 1.77 แสนล้านบาท และการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มูลค่า 2.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% เป็นการส่งออก 1.27 แสนล้านบาท ลดลง 1.91% นำเข้า 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.24% ขาดดุลการค้า 1.31 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มา เลเซียยังครองความเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 5.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.29% ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 2.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.17% เมียนมา มูลค่า 1.93 แสนล้าน บาท เพิ่มขึ้น 4.88% และกัมพู ชา มูลค่า 1.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% ส่วนการค้าผ่าน แดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.74% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 8.61 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.29% และเวียดนาม มูลค่า 7.83 หมื่น ล้านบาท ลดลง 1.63%

สำหรับการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2562 กรมได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งถือเป็นเป้าที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง โดยกรมมองเห็นปัญหาและอุปสรรคอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อยุติ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่มีเสถียรภาพของค่าเงินของแต่ละประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรมจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มเข้าไปมากขึ้น เพื่อผลักดันการค้าให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ