วันเด็ก@BPH 2019

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 00:00:43 น.

รพ. กรุงเทพพัทยาจัดกิจกรรมวันเด็ก @ BPH 2019 เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กและเด็กๆ ในพื้นที่รอบโรงพยาบาล ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็ก ทั้งนี้โรงพยาบาลได้มอบเงินสนับสนุนการจัดวันเด็กของ 4 ชุมชนข้างเคียง ได้แก่ ชุมชนต้นกระบก ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ชุมชนโพธิสัมพันธ์ และชุมชนหนองตะแบก จ.ชลบุรี เพื่อใช้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติด้วย