สิงห์ เอสเตท สานต่อความตั้งใจ 'รักษ์' ทะเลไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 29 มกราคม 2562 00:00:12 น.

จากปรัชญาของ สิงห์ เอสเตท ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดเวลากว่า 4 ปีมานี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ส่วนมากตั้งอยู่บริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนระหว่างธุรกิจ สังคม และชุมชน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อาทิ พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป โตไวไว และ #SeaYouTomorrow

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ "S" เปิดเผยว่า สิงห์ เอสเตท มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม โดยเราได้เน้นความสำคัญเรื่องการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การลดผลกระทบและการสร้างคุณค่า ด้วยนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious Co-existence) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำและร่วมสนับสนุนโครงการประชารัฐกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ "พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป" เป็นโครงการสนับสนุนพีพีโมเดลกับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรง นาวาสวัสดิ์ โดยได้มอบเรือตรวจการแก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อใช้งานในเกาะยูงและมอบทุ่นลอยเพื่อเป็นจุดผูกเรือบริเวณทะเลแหวก รวมถึงโครงการ "โตไวไว" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรักษาสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

นอกจากนี้ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อาทิ โครงการโตไวไว ครั้งที่ 2 ที่ทาง สิงห์ เอสเตท ร่วมสนับสนุนโครงการติดตามและฟื้นฟูปะการังในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนพร้อมการปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation บริเวณอ่าวมาหยา รวมถึงได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ทางทะเลที่ บริเวณ โรงแรมพีพีไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และจัดแคมเปญ #SeaYouTomorrow ซึ่งเป็นแคมเปญรณรงค์คนเมืองลดใช้ขยะพลาสติกพร้อมปลุกจิตสำนึกการแยกขยะที่ถูกต้องในช่วงวันทะเลโลกและช่วงคริสต์มาสปลายปีที่ผ่านมา

"สำหรับแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของ สิงห์ เอสเตท ในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการโตไวไว หรือแคมเปญ #SeaYouTomorrow ซึ่งจะมุ่งรณรงค์สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเมือง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่โครงการของทางบริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมถึงมีแผนเปิดศูนย์เรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre : MDC) แห่งใหม่บนเกาะสมุย บริเวณโรงแรมสันติบุรี สมุย ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมความรุ้เกี่ยวกับบลูคาร์บอน (Blue Carbon) และเรามีแผนสร้างมารีน ดิสคัพเวอรี่ เซ็นเตอร์ มัลดีฟส์ (Marine Discovery Centre Maldives) หรือศูนย์เรียนรู้ทางทะเล ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและอนุบาลปะการัง เพื่อนำไปปลูกในทะเล ซึ่งนับเป็นศูนย์เรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกของมัลดีฟส์" นายริศ กล่าวปิดท้าย

บรรยายใต้ภาพ
ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre : MDC) บริเวณโรงแรมพีพีไอส์แลนด์ วิลเลจ รีสอร์ท
สนับสนุนทุ่นลอยเพื่อเป็นจุดผูกเรือบริเวณทะเลแหวก จังหวัดกระบี่
นายนริศ เชยกลิ่น
แคมเปญ #SeaYouTomorrow
ให้ความรู้เยาวชนในโครงการโตไวไว
สอนวิธีปลูกปะการัง
แปลงเพาะปะการัง
Marine Discovery Centre : MDC
ข่าวที่เกี่ยวข้อง