ค่ายมนุษย์-สังคม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:04 น.

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายมนุษย์-สังคม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการของการจัดจ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนสนใจศึกษต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาภายในโรงเรียน (จัดระบบหนังสือในห้องสมุด, ทาสีห้องน้ำ, ทำความสะอาดภายในโรงเรียน) และ กิจกรรมนันทนาการร่วมกับน้องๆ นักเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง