คอลัมน์: WHAT'S ON: 15ชวนประกวดหนังสั้นรณรงค์ป้องกันโรคจากยุงลาย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:11 น.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานหนังสั้นเกี่ยวกับการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากยุงร้าย ความยาวไม่เกิน 3 นาที (Show & Share) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ภายในงานประชุมวิชาการ 2019 GLOBE SRC โดยหนังสั้นต้องประกอบด้วย วิธีการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุง ภาชนะที่พบลูกน้ำยุง การจำแนกชนิดลูกน้ำยุงด้วยการใช้ GLOBE Observer application (Mosquito Habitat Mapper) และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ผลงาน แต่ละผลงานประกอบด้วยนักเรียนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ globethailand2015@gmail.com และโพสต์ผลงานไปยังหน้า wall ของผู้ส่งโดย Tag Globe Thailand และเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมทั้งติด hashtag  #2019MosquitoesFilm ดูรายละเอียดที่ http://globethailand.ipst.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง