คอลัมน์: ข่าวสั้น: ป.ป.ช.คิกออฟเลือกตั้งจี้นักการเมืองต้านโกง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:29 น.

สนามบินน้ำ * ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาฯ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต้านทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการ "ส่งเสริมการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต" มุ่งหวังสร้างกลไกและกระตุ้นให้นักการเมืองได้แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมให้ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมืองร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมคิกออฟการเลือกตั้ง ส.ส. ที่สำนักงาน กกต. วันที่ 8 ก.พ.นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการฯ หลักสี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง