ทิศทางนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:50 น.

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการาชลาชล กรุ๊ป บรรยาย "ทิศทางนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0" ความสุขสร้างได้ในยุค disrubtive world ให้กับนักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมี สิริสุพิตตา สุ่มประดิษฐ์ ชวลิต วัฒนาโยธิน, อาจารย์ดร.วรรธนสม เมฆสุวรรณ, อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย ปานจันทร์ อรชร ไชยทอง กษิรา พัฒนากาญจนกุล เข้าร่วมสัมมนาด้วย ที่ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง