ปั่นเพื่อน้อง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:28 น.

ประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบจักรยาน จำนวน 120 คัน เพื่อมอบให้แก่น้องๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 5 อำเภอ พร้อมร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 7 กิโลเมตร ในกิจกรรม "โรบินสันทำดี...ปั่นเพื่อน้อง" กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสานต่อปณิธาน "ทำดี" ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่น้องผู้ยากไร้ในจังหวัดชัยภูมิ โดยมี บุคคลสำคัญของจังหวัด สิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้า จังหวัดชัยภูมิ สุรศักดิ์ ฤาชา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ณัฏฐ์ชุดา นันทนิ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ และตัวแทนนักเรียนจาก 5 อำเภอร่วมงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรบินสัน นำโดย อนันต์ ตันติปัญญาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท โรบินสัน และพนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบและปั่นจักรยาน ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง