ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดเบิกเนตรมังกรเสริมศิริมงคล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:46 น.

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ จิตรา ก่อนันทเกียรติ จัดพิธีเบิกเนตรมังกรเสริมความเป็นสิริมงคล พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตนสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในปีหมู โดยมี องอาจ สุขเลิศกมล อรดา เกิดหงษ์ ปิติพร ชุติสิริวัฒนา และ ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ ร่วมงาน ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง