โยนรัฐบาลชุดใหม่เคาะยืดภาษียาสูบหวังเอกชนปรับตัว

ข่าวเศรษฐกิจ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "สรรพสามิต" เล็งขอยืดเวลาคิดภาษีบุหรี่ตามมูลค่าที่ 40% ให้ผู้ประกอบการเอกชนปรับตัว พร้อมยันรอรัฐ บาลใหม่เร่งแก้ปัญหา ด้านชาว ไร่ผู้ปลูกใบยาภาคเหนือเตรียมลุยยื่นหนังสือร้อง

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศได้เข้าพบผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยขอให้ขยายเวลาการขึ้นภาษีบุหรี่ ตามมูลค่าที่ 40% ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2562 ออกไปก่อน พร้อมกับเปลี่ยนราคาจุด ตัดที่ปัจจุบันอยู่ที่ซองละ 60 บาท เป็น 70 บาท เพื่อให้ผู้ประกอบการบุหรี่ที่มีปัญหาขาดทุนจากอัตรา ภาษีใหม่ ปรับตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการไม่ กระทบกับอุตสาหกรรมโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ยืนยันกับผู้ประกอบการนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศว่า ข้อเสนอดังกล่าวที่ผ่านมากลุ่มชาวไร่ได้ร้องขอมาแล้ว ซึ่งคาดว่าทางกรมต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจะมีการเสนอปรับอัตราภาษีบุหรี่ตามข้อเสนอของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ให้มีการกำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าใหม่ขึ้นมาอีก 1 อัตรา คือ 10%

สำหรับบุหรี่ที่ราคาไม่เกินซองละ 50 บาท ทำให้ ยสท.มีช่องทางการขายบุหรี่มากขึ้น หลังจากที่รายได้จากการขายบุหรี่ลดลงจนกำไรเหลือ 900 ล้านบาท จากที่มีกำไรก่อนหน้าหลายพันล้านบาท ปัจจุบันการเก็บภาษี บุหรี่ของกรมสรรพสามิตเก็บตามปริมาณ 1.20 บาทต่อมวน และตามมูลค่า 20% สำหรับบุหรี่ที่ราคาซองละไม่เกิน 60 บาท และ 40% สำหรับบุหรี่ที่ราคาซอง เกิน 60 บาท

ด้านตัวแทนชาวไร่ยาสูบภาคเหนือรายหนึ่งเปิดเผยว่า ภาย ในเดือนนี้ ตัวแทนชาวไร่ยาสูบจะเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รมว.การคลัง และกรมสรรพสามิต เพื่อให้เลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ ตาม มูลค่าที่ 40% ออกไปภายในรัฐ บาลชุดนี้ เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการ มีอำนาจเต็มในการ ตัดสินใจเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรม บุหรี่ตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีใหม่อย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ชาวไร่ยังเสนอนอกจากเลื่อนการใช้ภาษี 40% ออกไปก่อนแล้ว การปรับขึ้นควร ปรับขึ้นครั้งละ 5% เพื่อให้ผู้ประ กอบการและชาวไร่ปรับตัว พร้อมทั้งเสนอให้ปรับขึ้นภาษียาเส้นที่ปัจจุบันอัตราภาษีต่ำกว่าบุหรี่ 390 เท่า ให้เหลือไม่เกิน 5 เท่า ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง กล่าวว่า ยังไม่มีการรายงานข้อมูลผลกระทบจากอัตราภาษีบุหรี่ใหม่มาให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าควรจะเลื่อนการขึ้นภาษีตามมูลค่าที่ 40% ออกไปหรือไม่.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ