นวัตกรรม'รถลำเลียงเกลือ' ทุ่นแรงลดต้นทุนเพิ่มรายได้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:39 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดตัวนวัต กรรม "รถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร" หวังทุ่นแรง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ที่บริเวณพื้นที่นาเกลือ หมู่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร" ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหารมหา วิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรนาเกลือในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การทำนาเกลือ หรือเกลือทะเลเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยอำเภอบ้านแหลมเป็นพื้นที่ผลิตเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีคุณภาพความเค็มดีที่สุด แต่คุณภาพและปริมาณของเกลือทะเลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์กัน การทำนาเกลือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่ำเพราะใช้น้ำทะเลเป็นหลัก แต่เกษตรกรจะมีต้นทุนด้านค่าแรงและการขนส่งที่ค่อนข้างสูง

ในปัจจุบัน เกษตรกรที่ทำนาเกลือกำลังประสบปัญหาเรื่องการเก็บหรือลำเลียงเกลือไปไว้ในยุ้งเก็บเกลือ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคทางด้านธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อฝนตกลงมาก่อนการเก็บผลผลิตจะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงาน

คนจำนวนมากเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหายและขาดทุน แต่จำนวนแรงงานคนในพื้นที่นั้นๆ มีจำนวนน้อย ทำให้ค่าแรงของการเก็บเกลือสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งหากผู้ลำเลียงทำการเก็บเกลือเป็นเวลานานติดต่อกัน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า สุขภาพทรุดโทรม ด้วยเหตุผลนี้ทำให้แรงงานบางกลุ่มหันไปประกอบอาชีพอื่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดและแนวทางในการดำเนินโครงการของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ช่วยขนย้ายเกลือสำหรับเกษตรกร โดยเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเก็บผลผลิตเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลืออีกด้วย

นอกจากนี้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันราชภัฏ "ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานนามราชภัฏ คนของพระราชา... ข้าของแผ่นดิน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ในฐานะตัวแทนชาวนาเกลือ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้นำนวัตกรรมมาช่วยทุ่นแรง ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเกลือ ซึ่งในอนาคตจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเพิ่มมูลค่าเกลือด้วยการแปรรูปในลักษณะต่างๆ

สำหรับรถลำเลียงเกลือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้คิดค้นขึ้น มีลักษณะเด่นคือ ตัวรถขนย้ายมีกระบะเก็บเกลือวางอยู่บนโครงสร้างรถเหนือล้อทรงกระบอกที่ยาว วางแนวขนานกัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า กระบะเก็บเกลือสามารถยกเทและเก็บกระบะได้โดยใช้ระบบไฮดรอลิก คันโยกและมือยกเท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง