สานต่อกิจกรรม B for Earth นำขวดแก้วแบลคมอร์สปลูกผัก

ข่าวบันเทิง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง" กิจกรรมดีๆ ที่บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย น.ส.ผสุดี สุจิตจร ผู้จัดการทั่วไป จัดขึ้น เพื่อชวนให้ทุกคนร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ส่วนขวดเปล่าอีกกว่า 1.3 ตัน ที่ลูกค้านำเข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับเข้าไปสู่กระบวนการ Recycle ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายขวดเปล่ากว่า 1.3 ตัน มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งมีเด็กๆ อยู่ในความดูแลกว่า 400 คน พร้อมทั้งนำวิทยากรสอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส โดยเด็กๆ ในบ้านราชวิถีทุกคนจะได้ปลูกผัก เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหารรับประทานเองทุกวันหยุด การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จึงเป็นส่วนหนึ่ง

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น บริษัทจึงนำแนวคิดภายใต้หลักการ 3 R คือ Reduce ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์แก้ว ไม่เพิ่มขยะต่อสิ่งแวดล้อม Reuse การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์อื่น และ Recycle คือนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบหลอมเป็นผลิตภัณฑ์แก้วรูปแบบใหม่ๆ โดยกิจกรรม Blackmores B for Earth รณรงค์ให้ลูกค้านำขวดแก้วเปล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลคมอร์สใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ และนำขวดเปล่าเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระบวนการ Reduce และ Reuse ด้วยกิจกรรมพิเศษ 1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง เชิญชวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานการประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท

          ทั้งนี้ การจัดประกวดการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส บริษัทได้จัดทำคลิปวิดีโอขั้นตอนการปลูกผักจากผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้นักเรียนได้ศึกษาถึงขั้นตอนการปลูก ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า 97 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผักที่ปลูกจะต้องเป็นผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า วอเตอร์เครสใบเล็ก วอเตอร์    เครสใบใหญ่ ซึ่งเป็นผักรับประทานง่าย และมากด้วยคุณค่าทางสารอาหาร พร้อมถ่ายทำคลิปวิดีโอการปลูกจนไปถึงการปรุงอาหาร เพื่อให้ตรงกับแนวคิดที่ว่า "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง" ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแม่ลายเหนือ จ.เชียงใหม่

ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ทรัพ ยากรอย่างรู้คุณค่า ได้ผักที่สะอาดและปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหาร

"การจัดกิจกรรม Blackmores B for Earth ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และเราสามารถช่วยกันลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ โดยทุกครั้งที่ผ่านมากิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้านำขวดเปล่าแบลคมอร์สเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ตันทุกปี เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่ในปีที่ 5 นี้ แบลคมอร์สต้องการปลูกจิตสำนึกในเรื่องนี้ไปสู่เด็กให้รู้จักการนำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกผักจากขวดแก้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และยังได้รับประโยชน์จากสารอาหารในผักที่ปลูกเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง เราเชื่อว่าเด็กจะเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และรู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวให้เกิดคุณค่ามากที่สุด" น.ส.ผุสดีกล่าวในที่สุด.


แท็ก earth  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ