ราชภัฎสดุดี 14 ก.พ.

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:23 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แถลงข่าวการจัดงาน “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานนามราชภัฏ ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 อาคารวิทยภิรมณ์ มรภ.เพชรบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง