รำลึกพระคุณ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:57 น.

เมธินี เทพมณี เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ และมอบของที่ระลึก แด่อดีตเลขาธิการ ก.พ. อาทิ นนทิกร กาญจนะจิรา ปรีชา วัชราภัย สีมา สีมานันท์ อุดล บุญประกอบ วิจิตร ศรีสอ้าน  ประวีณ ณ นคร  วิลาศ สิงหวิสัย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ บุญปลูก ชายเกตุ และเบญจวรรณ สร่างนิทร ในงาน "รำลึกพระคุณอดีตเลขาธิการ ก.พ." โดยมี ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ร่วมให้การต้อนรับ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง