"ธนาคารไทยพาณิชย์" จับมือ "มหาวิทยาลัยมหิดล" เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:51 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย ปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking และ "มหาวิทยาลัยมหิดล" นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมมือสานต่อโครงการ "สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้" (Smar University) ภายใต้แนวคิด"Digital Convergence University" มุ่งปูพื้นฐานด้านการเงินการลงทุน หรือ Financial Literacy ด้วยการเสริมทักษะความรู้ และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และบุคลากร ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ "การเรียนรู้ผ่าน e-learning" บน website ของมหาวิทยาลัย การจัดสัมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา "SCB Investment Lab" ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย เน้นใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ชูไฮไลท์ระบบSimulator ที่ช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทดลองเรียนรู้ด้านการลงทุนในหุ้นแบบเสมือนจริง "Mahidol Virtual Classroom Powered by SCB" ระบบห้องเรียนอัจฉริยะแห่งแรกในสถาบันศึกษา ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนทั้ง 4 วิทยาเขต (1 พื้นที่และ 3 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ได้แก่พื้นที่ศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตอำนาจเจริญ) และ "WeMahidol" แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล 4.0 ของเหล่านักศึกษาและบุคลากรสะดวกยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง