แบรนด์จังหวัด

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:44 น.

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ดำเนินโครงการ SMEs Smart Province ด้วยการสนับสนุนการจัด "งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562" ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีการยกฐานะเป็นแบรนด์ระดับ จังหวัด โดยมี วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าฯ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง