รร.นานาชาติบางกอกเพรพจากหลากหลายวัฒนธรรมสู่หนึ่งเดียว

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:34 น.

การแสดงชุดพิเศษ "Celebration of a Spectacular Journey" ที่มีนักเรียนร่วมแสดงกว่า 200 ชีวิต รวมทั้งผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย ณ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ Bangkok international Preparatory & Secondary School) เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 15 ปี ของการเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และปรัชญาของโรงเรียน โดยคณะนักแสดงซึ่งก็คือเหล่านักเรียนของโรงเรียน ได้นำบทเพลงและดนตรีจากหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ผ่านการแสดง ร้องประสานเสียงบรรเลงจากวงออร์เคสตรา และการประพันธ์บทกวีอย่างสร้างสรรค์จากเด็กๆ ชั้น Year 1-Year 13 อายุ 6-18 ปี

ขณะเดียวกันก็สอดแทรกแนวคิด 11 ข้อหลักของโรงเรียน อันได้แก่ การมีจิตใจที่เป็นสากล, การเคารพผู้อื่น, การรู้จักแก้ไขปัญหา, การกระตือรือร้นในการเรียนรู้, ความซื่อสัตย์, ความห่วงใยต่อผู้อื่น, การทำงานเป็นทีมเวิร์ก, ความรับผิดชอบ, การเป็นทรัพยากรที่มีค่า, ผู้มีความสามารถสื่อสาร และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ได้สะท้อนถึงแนวคิดหลักในการหล่อหลอมนักเรียนของโรงเรียนจนประสบความสำเร็จ

นางภัทราดา ยมนาค ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กล่าว รู้สึกดีใจที่ได้เห็นโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่โตเร็วที่สุด ทั้งในแง่ของจำนวน คุณภาพ และศักยภาพนักเรียน อีกทั้งได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีมากจากผู้ปกครองต่างชาติและไทยมาโดยตลอด ซึ่งเรามีความมุ่งหวังสูงสุดที่จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เป็นแถวหน้าของประเทศไทยและในระดับสากล

นอกเหนือหลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนตามแนวการศึกษาแบบองค์รวม หรือ Holistic ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมในทุกๆ ด้าน โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพยังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างประเทศ Eco School organization ที่ร่วมกับ United Nations (UN) และ World Wildlife Fund (WWF) โดยถือเป็นโรงเรียนแรกในไทยและเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สองของโลกที่ได้รับสถานะ 'ธงสีเขียว'(Green Flag) ซึ่งเป็นสถานะขั้นสูงสุดของ Eco-Schools Organization เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยผ่านการริเริ่มและปฏิบัติการของ Eco Team ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักเรียนผ่านกิจกรรม เช่น การแยกขยะ การจัดการลดการใช้พลาสติก และการนำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงรณรงค์และปลูกฝังการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเนื้อหาการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในโรงเรียนอีกด้วย

"นอกจากด้านวิชาการ เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านดนตรี กีฬา การเป็นผู้นำ การเตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันมีจิตสาธารณะ และเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพแบบยั่งยืน" ผู้บริหารโรงเรียนกล่าว

อาจกล่าวได้ว่า โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายก็ว่าได้ เพราะมีนักเรียนจากกว่า 39 เชื้อชาติร่วมเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ นับเป็นการ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อของประเทศอื่นๆ ด้วย

ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงอายุ 18 ปี หรือชั้น ม.6 โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ ที่ผ่านมามีเด็กที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนแห่งนี้ไปแล้วทั้งหมด 7 รุ่น และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 200 คน อีกทั้งยังได้การตอบรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกมากมาย อาทิ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ไทย ฯลฯ

มร.ดันแคน สโตนเฮาส์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอังกฤษ (British Curriculum) และ AQA Baccalaureate ซึ่งเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่รองรับ ส่งเสริม และปลดล็อกศักยภาพความสำเร็จให้นักเรียน เสมือนพาสปอร์ตสู่ประตูการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอน โดยยังคงสัดส่วนนักเรียนไทยที่ 40% และต่างชาติที่ 60% ทั้งสองแคมปัสเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนนานาชาติหลากหลายท่ามกลางบรรยากาศแบบนานาชาติกว่า 30 เชื้อชาติ ให้เด็กๆ ได้เสริมทักษะการปรับตัวและพัฒนาตัวเองในบรรยากาศนานาชาติอย่างแท้จริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง