คอลัมน์: ข่าวสั้น: หนุนวัฒนธรรมส่งมอบหนังสือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:53 น.

กรุงเทพฯ * ที่ The Glass House ปาร์คนายเลิศ เขตปทุมวัน ร่วมกับปาร์คนายเลิศ สสส. จัดกิจกรรม "สานรัก ผูกพัน นิจนิรันดร์" นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้กล่าวว่า "ทุกๆ ปี ในช่วงเทศกาลสำคัญของวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ คู่รักจะให้ความนิยมในการจดทะเบียนสมรส กว่า 3,000 คู่  โดยที่ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่หล่อหลอมและอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหม่เพื่อพัฒนาพลเมืองสร้างสรรค์ของชาติ โดยเฉพาะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาให้ดีขึ้น และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ คือ การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้คู่รักครอบครัวรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูก การพัฒนาสมองและทักษะชีวิตลูกด้วยหนังสือและกิจกรรมการอ่าน และสร้างค่านิยมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ในการมอบหนังสือเป็นสื่อความรักแก่กันในวาระพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง