รับรางวัลเพื่อสังคมดีเด่น

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:09 น.

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่น ประเภท SME จากปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในงาน AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards Thanksgiving Dinner 2018 โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่เจอเนสส์ได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคม เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามโครงการเจอเนสส์ คิดส์ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง