คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ครม.' เคาะรองเลขาฯ ปปง.คนใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00 น.

ทำเนียบฯ * พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ แต่งตั้ง นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ปปง. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป นอกจากนี้   ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือน 300,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปีและสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง