สมาคมฯร่วมกับสพฐ.อบรมโค้ช8คอร์สให้ครู

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:30 น.

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้นหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 8 หลักสูตร ให้กับอาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนของ สพฐ. ในช่วงปิดเทอม (มีนาคม-พฤษภาคม) ทั้ง 8 หลักสูตร มีดังนี้

เดือนมีนาคม
1.วันที่ 11-16 มีนาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง
2.วันที่ 25-30 มีนาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน
3.วันที่ 1-6 เมษายน 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
4.วันที่ 8-13 เมษายน 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
5.วันที่ 15-20 เมษายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา
6.วันที่ 15-20 เมษายน 2562 จังหวัดกระบี่
7.วันที่ 15-20 เมษายน 2562 จังหวัดกำแพงเพชรเดือนพฤษภาคม
8.วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสงขลาโดยในแต่ละหลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน
หลักฐานการสมัครที่ต้องการมีดังนี้
1.หนังสือรับรองจากต้นสังกัดจะต้องอยู่ในเครือของ สพฐ.
2.ประวัติการทำงาน + ส่วนตัว
3.ใบรับรองแพทย์
4.ใบสมัคร
5.บัตรประชาชน
6.รูปถ่ายหน้าตรง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดได้ที่ https://work.fathailand.org/member/ training-guest-list/1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน 30 คนในแต่ละคอร์ส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง