สัมมนาสารพัน: TSE เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:46 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ "Basic Engineering and Sciences Examination" โดยข้อสอบประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และเคมี) และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ยื่นสมัครใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)   และวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO) โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ https://www.tuadmissions.in.th และกำหนดสอบในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง