รีดภาษีทะลุเป้า4เดือนติด

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สรรพากรคุยประสิทธิภาพแจ่มบวกเศรษฐกิจดี ไทยโพสต์ * สรรพากรแรงไม่ตกรีดภาษีทะลุเป้า 4 เดือน ชูการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรเดือน ม.ค.2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ยังเกินกว่าเป้าหมายเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ การเก็บภาษี 4 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ได้จำนวน 5.55 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.76 หมื่นล้านบาท หรือ 5.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.74 หมื่นล้านบาท หรือ 9.3% ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บภาษีที่ขยายตัวได้ในระดับที่สูงค่อนข้างมาก บรรยายใต้ภาพ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

นอกจากนี้ การเก็บภาษีของกรมสรรพากรยังเกินกว่าเป้าหมายทุกตัว ตั้งแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บได้ 1.05 แสนล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย 1,058 ล้านบาท 1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 7% ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บได้ 1.3 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,908 ล้านบาท หรือ 1.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.8%

ด้านการเก็บภาษีมูลค่า เพิ่ม หรือภาษีแวตเก็บได้ 2.76 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 6,837 ล้านบาท หรือ 2.5% และสูงกว่าช่วงเดียว กันปีก่อน 6% และภาษีธุรกิจเฉพาะเก็บได้ 2.15 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,479 ล้านบาท หรือ 7.4% และ สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 7%"การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เกินเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณทุกตัวถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การเก็บภาษีทุกตัวขยายตัวได้มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยยังดี มีการบริโภคและภาคเอกชนยังมีผลประกอบการที่ดี" นายเอกนิติกล่าว

นายเอกนิติกล่าวว่า เป้าหมายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะเก็บได้เกินกว่าเป้าหมายภายใต้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ไม่มีการรีดภาษี แต่จะเป็นการให้ความรู้ ให้ผู้เสียภาษีถูกต้อง สำหรับปีงบประมาณ 2563 กรมมีเป้าเก็บภาษีให้ได้ 2.11 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทำได้ เพราะเศรษฐ กิจยังขยายตัวได้ระดับ 4% และกรมสรรพากรได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ