ไฟเขียวทอท.ลุยเทอร์มินัล2

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ล้มแบบ'ดวงฤทธิ์'แยกดิวตี้ฟรี3สัญญา วิภาวดีรังสิต * บอร์ด ทอท.ไฟเขียวเดินหน้าเทอร์มินัล 2 ลุยเสนอ คสช.พิจารณา พร้อมล้มประมูลแบบ "ดวงฤทธิ์" อ้างต้องปรับแบบใหม่ให้สอดคล้องความต้องการผู้ใช้งานมากขึ้น สั่งแยก 3 สัญญาให้สิทธิบริหารดิวตี้ฟรี ขายซอง มี.ค.นี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานวันที่ 20 ก.พ.62 ที่ผ่านมา มีมติให้เดินหน้าโครงการอาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินัล) หลังที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรรยายใต้ภาพ นิตินัย ศิริสมรรถการ

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสายการบิน ประกอบไปด้วย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง ประเทศ (IATA) สภาที่ปรึกษาสนามบิน (Airport Consultants Council: ACC) มีความเห็นว่า ต้องการให้ ทอท.ก่อสร้างเทอร์มินัลใหม่นี้ เพื่อลดปัญหาความแออัด อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ทอท.จะสรุปและนำเสนอให้กระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา เพื่อผลักดันเข้าที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ

นายนิตินัยกล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติยกเลิกมติบอร์ด ทอท.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2561 ที่อนุมัติให้ ทอท.จ้างกลุ่มนิติบุคคล ร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก ซึ่งมีบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด เป็นแกนนำ เป็นผู้รับจ้างงานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยให้เหตุผลว่า การออกแบบอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 เดิม เดิมเคยประกวดแบบไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบงาน จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและสายการบิน เพราะจะตอบสนองกับความต้องการใช้บริการได้มากขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจ กรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกันการใช้

ทั้งนี้ บอร์ดได้เน้นให้เปิดกว้างแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้ พร้อมทั้งเห็นชอบหลักการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดให้เป็นไปตามบท บัญญัติของกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดขายซองในเดือนมีนาคมนี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ