นิด้า...จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 "Transforming Business to the Future" การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจสู่อนาคต

ข่าวบันเทิง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ "Transforming Business to the Future" (การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจสู่อนาคต) โดยรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและ อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คุณชุติมา ศรีบำรุงศาสตร์ Country Head of Human Resources, Microsoft (Thailand) Limited, Thomas Robinson (คุณโทมัส อาร์ โรบินสัน) President and Chief Executive Officer, AACSB และ Hillol Bala (ฮิลเลาะห์ บาลา) PH.D. Associate Professor of Information Systems, and Co-Director of the IDE, Kelley School of Business, Indiana University มาร่วมพูดคุยแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล เฟ้นหากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจและรับกับอิทธิพลระบบดิจิทัลในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.nidainterbizconf.com


แท็ก นิด้า  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ