ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ"พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:21 น.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย" ชิงรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและสิทธิในการทดสอบวัดระดับความรู้ในการใช้งานโปรแกรมออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 16-21 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ล่าสุดได้ประกาศผลการตัดสิน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ - นางสาววรนาฎ ทับเจริญ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 -นายธนธรณ์ ดอนปัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - นางสาวกนกพร สุวานิโช

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานโครงการ Digital Poster Design Competition 2018 กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า "พระมหากษัตริย์ของไทยทรงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการพัมนาประเทศชาติ ซึ่งได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานกสทช. จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทยขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ที่มีต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวให้แก่ประชาชนไทยรับรู้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง