ธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว"Startup Ecosystem @TU" พัฒนาพื้นที่บ่มเพาะ - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน Startup ระหว่างประเทศ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:44 น.

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย  ชื่นชีวัน วงษ์เสรี Co-Founder บริษัทGlobish Academia (Thailand) Co.,Ltd พงษ์ลดา พะเนียงเวช  Co-Founder และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัท Freshket แถลงข่าวเปิดตัว "Startup Ecosystem @TU" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นที่บ่มเพาะ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน Startup ระหว่างประเทศเพื่อขยายตลาด สนับสนุนระบบ Ecosystem ของประเทศไทย ที่ห้องInnoHub ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง