คอลัมน์WHAT'S ON: 'โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม'เปิดรับสมัครแล้ว

ข่าวบันเทิง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยที่มีจิตอาสา มีความภูมิใจในชุมชนของตนเอง กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 7-14 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เข้าร่วม "โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม" หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคมศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2018-2000 ต่อ 2109/2112.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ