สัมมนาสารพัน: เปิดรับสมัครเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:39 น.

วันที่ 2-3 มีนาคมนี้ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยที่มีจิตอาสา มีความภูมิใจในชุมชนของตนเอง กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 7-14 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เข้าร่วม "โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม" หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ครั้งที่ 5 จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีงามของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2018-2000       ต่อ 2109/2112.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง