1 คนให้ 3 คนรับ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:44 น.

นาถวีณา ล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสายงานสื่อสารการตลาด มอบของที่ระลึกแก่ ร.อ.ธณภณ สิงหเสนี แพทย์ประจำกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา เนื่องในโอกาสมารับบริจาคโลหิต "มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จัดโดย มิราเคิลกรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ทหารบก ในสังกัดสภากาชาดไทย ณ ห้องมาร์ส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ร.ต.หญิง บรรเทา วัฒนถาวร นายทหารชำนาญงาน และคณะผู้บริหารมิราเคิลเข้าร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง