คอลัมน์โฟกัสนักการเมืองรุ่นใหม่: 'สุไพรพล' ปากเสียงของเพศทางเลือกถือธง 'เพื่อชาติ' สร้างการเมืองเท่าเทียม

ข่าวทั่วไป 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บุคคลซึ่งมีสถานะเป็นเพศทางเลือก หรือเพศที่สาม (LGBTQ) นั้น ถือว่ายังไม่พบมากนักในแวดวงการเมืองไทย โดยเฉพาะการเมืองในระบบรัฐสภา ที่เหมือนว่ายังไม่มีตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ เข้าไปทำงานเป็นผู้แทนราษฎรเลย ทั้งที่ประเทศไทยเองถือเป็นสังคมหนึ่งที่มี LGBTQ จำนวนไม่น้อย และมีบทบาทอยู่พอสมควรผ่านสื่อต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะถึงครั้งนี้ เป็นโอกาสหนึ่งที่พรรคการเมืองได้นำเสนอผู้สมัคร ส.ส.เพศทางเลือก ไปทำงานเป็นปากเสียงของพวกเขาหรือเธอในระบบรัฐสภาด้วยอีกแรง พร้อมๆ กับการเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย "ป๊อป-สุไพรพล ช่วยชู" ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อชาติ เขต 25 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ คือหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่อาสาทำหน้าที่นี้ เหตุที่สนใจทำงานการเมือง

ผมคิดว่าการเข้ามาครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ เพราะที่ผ่านมาผมเคยทำงานทางการเมืองกับท่านอดีตประธานรัฐสภา และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ อย่างใกล้ชิด จนได้รับประสบการณ์ทางการเมืองมามากในระดับเบื้องต้น ท่านทั้ง 2 เปิดโอกาสเข้าสู่วงการการเมืองในครั้งนี้ ด้วยการสมัครเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อชาติในเขตบางขุนเทียน

ส่วนประสบการณ์ชีวิตนั้น ผมเป็นลูกชาวบ้าน ไม่ใช่คนมีฐานะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นแค่ลูกจ้าง หลังจากนั้นขยับขึ้นเป็นเจ้าของกิจการ จากการเป็นเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 2 แห่ง เจ้าของธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และร้านสปาแผนโบราณ จนมาถึงกิจการทัวร์ประชาธิปไตย ที่ได้ทำมาถึง 6 ปีต่อเนื่องแล้ว ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ผมนำมาทำงานทางการเมืองครับ

เหตุที่สนใจเลือกพรรคเพื่อชาติ

พรรคเพื่อชาติให้ความหมายถึง "เกาะกลางทางการเมือง" แปลว่าเราสามารถพูดคุยได้ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดที่มีปัญหาทางการเมือง ตอนนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่ากลุ่ม LGBTQ ตรงนี้ผมได้มาเปิดตัวเป็นเกย์คนแรกๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง อยากให้กลุ่ม LGBTQ ได้รับประโยชน์ทางการเมืองให้มากกว่านี้และร่วมพัฒนาสังคมมากกว่านี้ โดยเฉพาะตอนที่เรามีรัฐบาลเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว

คณะทำงานมีประมาณกี่คน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำนโยบายขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม ผลักดันนโยบายหลายเรื่องไปด้วยกัน จึงเริ่มดึงคนเก่งๆ เข้ามาทีละคนสองคน ที่ผ่านมามีการร่วมเสวนาทางการเมืองกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ จัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดรายการทางช่องพีซทีวี ส่วนงานอื่นๆ เริ่มมีคนช่วยมากขึ้น ตอนนี้ก็ในราว 10 คน รวมทั้งทีมงานของพรรคด้วย

โดยนโยบายเกี่ยวกับ LGBTQ ของพรรคเพื่อชาติที่เราจะเสนอเป็นรูปธรรม มีจุดยืนและนโยบายของพรรคเพื่อชาติเรื่อง LGBTQ คือ 1.เราจะเชิดชูความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นฐานะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชาติพันธุ์ สีผิว และศาสนา เรื่องรสนิยมทางเพศ อยากให้มีสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ต้องได้รับการเชิดชูและปกป้อง รวมทั้งลดอคติเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนานาประการทุกอย่างเกี่ยวกับสังคมไทย 2.ลดอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสิทธิของกลุ่ม LGBTQ เพราะพรรคเพื่อชาติมีธงนำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการกำจัดเรื่องอุปสรรคต่างๆ ของกลุ่ม LGBTQ ออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ระเบียบราชการ ข้อบังคับเอกชน รวมไปถึงข้อปฏิบัติจริงๆ ในสังคมด้วย 3.พรรคเพื่อชาติสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจต่อสังคมในเรื่องของกลุ่ม LGBTQ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างจริงใจและเต็มใจในสังคมไทย

ทีนี้เรื่องรูปธรรม การทำให้เกิดสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรส การรับมรดก มีอำนาจตามกฎหมายในยามเจ็บป่วย รวมถึงความเป็นคู่ชีวิตอย่างถูกต้องในกฎหมายทุกมิติ ในเรื่องของการให้คำปรึกษา ทางเราอยากจัดให้มีศูนย์ปรึกษาในประเด็น LGBTQ ให้มีโครงสร้างระดับชาติ ให้มีความเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณที่เพียงพอกับกลุ่ม LGBTQ นำมาศึกษาร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจและลดอคติระหว่างกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนบุคคล รวมทั้งการจัดตั้งบ้านพักฉุกเฉิน หากเกิดกรณีที่กลุ่ม LGBTQ ถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูกไล่ออกจากบ้าน พรรคเพื่อชาติสนับสนุนในเรื่องวิจัยประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ LGBTQ เพื่อนำไปปรับปรุงด้านนโยบายและการปฏิบัติ สุดท้ายคือให้มีบทบาทระดับโลก หมายความว่าให้มีการนำผลการแลกเปลี่ยนมาปรับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่ม LGBTQ ด้วย

ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ใน พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ทางรัฐบาล คสช.ได้ร่างออกมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณา ผมและทางพรรคเพื่อชาติมีความเห็นว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิต ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะ เนื่องจากมีบางเงื่อนไขที่ไม่สามารถจะให้สิทธิกับกลุ่ม LGBTQ ได้ ซึ่งเบื้องต้นบางท่านอาจจะเห็นว่าเริ่มต้นให้มีการแต่งงานกันก็พอแล้วค่อยขยับไปในกฎหมายด้านอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วเราควรทำกฎหมายชิ้นนี้ ในเมื่อ พ.ร.บ.คู่ชีวิตขึ้นมาแล้ว อยากให้ทำในรัฐบาลเลือกตั้ง แล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานในการทำ พ.ร.บ.คู่ชีวิตนี้ขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน

บางคนเสนอว่าควรไปถึงขั้นแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องการสมรสให้ตัดเรื่องการกำหนดเพศชายหญิงออกไปเลย มีความเห็นอย่างไร

ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าในเงื่อนไขของ พ.ร.บ.คู่ชีวิต จะมีมิติต่างๆ ที่กลุ่มหลากหลายทางเพศไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ หลายครั้งมีความเห็นว่ามันไม่เอื้อเฟื้อกับประโยชน์ในกลุ่มนี้เลย การแก้ไขให้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม LGBTQ ด้วยในลำดับแรก

สุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชน

ผมได้เป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อชาติ เขตบางขุนเทียน อยากฝากเรื่องการพบปะพี่น้องประชาชนในเขตบางขุนเทียน เพราะบางท่านอาจไม่เคยไป ที่แท้แล้วบางขุนเทียนมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเยอะมาก เราก็เลยอยากจะมีนโยบายต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดกับชาวบางขุนเทียนด้วย เช่น การผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดความขัดแย้งทางการเมือง การทำให้บางขุนเทียนเป็นเมืองนานาชาติ มีชื่อเสียงเลื่องลือและรายได้ที่ดีขึ้นกับชาวบ้านที่นั่น รวมทั้งสนับสนุนประกันสุขภาพ ประกันสังคม และกองทุนในการให้เกิดสถานพยาบาลย่อยๆ ขึ้น รวมทั้งโรงเรียน เรื่องการดำรงชีวิตของชาวบางขุนเทียน

ป๊อป-สุไพรพล ช่วยชู เกิดวันที่ 12 มิ.ย.2523 (อายุ 38 ปี) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์การทำงานในฐานะพนักงาน/ลูกจ้าง ที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (เอกมัย), พรรคราษฎร, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท อัฟฟร้อนท์ จำกัด, สนามกอล์ฟบางปูคันทรีคลับ, บริษัท เอ เอ็น ที สเตชันเนอร์รี่ จำกัด, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนการทำงานในฐานะเจ้าของกิจการที่ร้านอินเทอร์เน็ต PopNet 2 ร้าน, ร้านนวดแผนโบราณเทียนหอม, กิจการทัวร์เสื้อแดง (จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี)

เป้าหมายของชีวิตคือ จะใช้ประสบการณ์ในฐานะเด็กยากจนในเมืองมาช่วยลูกหลานคนจน ให้เขาลืมตาอ้าปากได้ และทำให้สังคมมีความเป็นธรรมมากขึ้นในทุกทาง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ