กรมสรรพาวุธ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:52 น.

กรมสรรพาวุธจัดบวงสรวงกลองมโหระทึกวังหลวง ที่จะใช้ในริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล พร้อมเปิดฝึกชุดครู พนักงานแบกหาม สารวัตรกลอง โดยมีระยะเวลาการซ้อมถึง 3 พ.ค.