คอลัมน์: ข่าวสั้น: สนช.จบไม่ลง พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:52 น.

อู่ทองใน * ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธาน มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.ฯ) ที่มีนางเสาวณี สุวรรณชีพ เป็นประธาน กมธ. ในวาระสอง รายมาตรา ซึ่ง กมธ.มีการปรับแก้รายมาตรา ทำให้สมาชิก สนช.หลายรายแสดงความคิดเห็นคัดค้าน โดยเฉพาะมาตรา 4 ที่ กมธ.ปรับแก้จากร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ให้กฎหมายนี้ไม่บังคับแก่การเก็บรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคง รักษาความปลอดภัยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำกิจการสื่อสารมวลชน ศิลปกรรม งานวรรณกรรม ส.ส. และรัฐสภา กมธ. การพิพากษาคดีของศาล เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ข้อมูลกิจการด้านเครดิต ซึ่งบรรยากาศการอภิปรายยังไม่ได้ข้อสรุปในมาตรา 4 จึงแขวนไว้รอการพิจารณา โดยนายพีระศักดิ์ระบุว่า มาตราที่ยังไม่ได้ข้อสรุปให้มาพิจารณาต่อในวันที่ 28 ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง