คอลัมน์: ข่าวสั้น: ปชป.จี้เปิดชื่อ กก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 00:00:05 น.

สามเสน * นายราเมศ รัตนะเชวง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส กับทุกพรรคการเมือง และเป็นการป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามระเบียบของ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ข้อที่ 26 ที่กำหนดไว้ว่า ให้ทาง กกต.แต่งตั้งจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ทำหน้าที่ประจำหน่วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 5 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้เลือกตั้งเกิน 800 คน ก็ให้ตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 1 คน ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100 คน โดยหลักเกณฑ์ของ กกต.นี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ทางพรรคได้เตรียมทำหนังสือเพื่อยื่นต่อประธาน กกต. โดยได้ระบุเหตุผลไว้ว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง พรรคการเมืองทุกพรรคมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีใครบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง