ยกรธน.60ตีตกคดีปาล์มสุเทพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 00:00:41 น.

นนทบุรี * รายงานข่าวจากคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณากรณีมีผู้กล่าวหาให้ถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2555 เนื่องจากส่อว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปล่อยให้สต๊อกน้ำมันปาล์มขาดแคลนเมื่อปี 2554 โดยปั่นราคาน้ำมันปาล์มในท้องตลาดให้สูงขึ้นผิดปกติเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอนเอาไว้ ดังนั้น ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ต่อไปได้ และได้มีคำสั่งให้ยุติการไต่สวนข้อเท็จจริง รวมทั้งมีมติให้ตีตกไป

รายงานข่าวระบุว่า คดีนี้สืบเนื่อง จากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุเทพเรื่องปัญหาน้ำมันปาล์ม โดยชี้ว่าส่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกในรัฐบาล เนื่องจากขณะนั้นน้ำมันปาล์มกำลังขาดตลาด แต่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่มีนายสุเทพเป็นประธาน ได้อนุมัตินำเข้าล่าช้าเหมือนดึงเวลา จนทำให้มีคนใกล้ชิดนายสุเทพได้รับผลประโยชน์สูงถึง 1 พันล้านบาทจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 3 หมื่นตัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง