คอลัมน์: ข่าวสั้น: จัดพิธี 'วันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 00:00:26 น.

จันทบุรี * นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยผู้ร่วมพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2513 ในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน ความว่า "ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตเรา เราต้องอาศัยหรือใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุน" และในวันที่ 17 ก.พ.2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง