เลี้ยงฉลองศิลปินแห่งชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 00:00:07 น.

ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช พร้อมด้วยครอบครัว จัดเลี้ยงมื้อค่ำแสดงความยินดีให้แก่ คงศักดิ์ ยุกตะเสวี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) ประจำปี 2561 ณ ห้องอาหารริบรูม แอน์ บาร์ สเต็กเฮ้าส์ ชั้น 31 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง