คอลัมน์ผู้หญิงท่องโลก: กกพ.จับมือ อสมท เปิดตัว 'แสงแรก' สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่เข้าใจคุณค่าพลังงาน

ข่าวทั่วไป 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ถนอมจิต คงจิตต์งาม thanomjitk9@gmail.com ปกติเวลาดูรายการสารคดีท่องเที่ยว เราจะเห็นภาพธรรมชาติที่สวยงามตามสถานที่ต่างๆ เป็นหลัก แต่คงไม่มีใครนึกถึงว่าสถานที่นั้นจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า อย่างเขื่อน โรงไฟฟ้าชีวมวล แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเป็นแน่ ล่าสุด เรากำลังจะเห็นภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และเรื่องราวของผู้คนที่อยู่รอบสถานที่เหล่านี้ ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คน ผ่านสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่ชื่อว่า "แสงแรก"

สารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ "แสงแรก" ที่ว่านี้ เป็นโครงการของสำนัก งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มอบหมายให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผลิตสารคดีแสงแรกขึ้นจำนวน 16 ตอน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานที่เป็นเรื่องใกล้ตัว และมีทัศนคติเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ผ่านเรื่องราวความงดงามธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนรอบแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

ที่ผ่านมาเรารู้จักหน่วยงานนี้ในเรื่องของค่าเอฟทีเป็นส่วนใหญ่ แต่คราวนี้นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ กกพ. เล่าให้ฟังในโอกาสเปิดตัวสารคดีชุดนี้เมื่อวันก่อนว่า กกพ.เป็นหน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในด้านกิจการไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และระบบโครงข่ายพลังงาน ภารกิจสำคัญที่ กกพ. และมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่สำคัญคือการสื่อสารและส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น

เนื้อหาของสารคดีท่องเที่ยว "แสงแรก" เป็นการชวนผู้ชมร่วมค้นหาประสบการณ์กับการเดินทางชมธรรมชาติอันงดงามที่ซ่อนอยู่ตามแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค รวมถึงชุมชนรายรอบที่ล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หลายคนอาจไม่รู้จักและไม่เคยไป เพื่อให้เห็นว่าเรื่องโรงไฟฟ้าไม่ใช่มีเพียงด้านลบ แต่สามารถพึ่งพาเกื้อกูลกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่มีความสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

ด้าน นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดเด่นของสารคดีแสงแรก คือ ความเป็นสารคดีสมัยใหม่ มีภาพสวยงามของสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดกำเนิดพลังงานให้กับประเทศไทย เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ผลผลิตจากการเกษตรมาผลิตพลังงาน โรงไฟฟ้าขยะ ฯลฯ ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวและบอกต่อ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีการสอดแทรกเรื่องพลังงานได้อย่างน่าสนใจ ให้ความรู้สึกที่ว่า "สถานที่ที่คิดว่าไม่ เมื่อไปแล้วกลับใช่" ซึ่งสิ่งแวดล้อมของสถานที่เหล่านี้สร้างความสำคัญและมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนโดยรอบ โดยนับเป็นครั้งแรกที่กกพ.มอบหมายให้ อสมท เป็นผู้ผลิตรายการ

คอนเซ็ปต์คำว่า "แสงแรก" คือ พลังงาน ซึ่งแสงแรกทุกครั้งคือการได้รับพลังงานและเป็นภารกิจของ กกพ.ในการให้ประชาชนคนไทยได้รับแสงแรก อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจมาพร้อมกับความไม่เข้าใจ หรือมีความขัดแย้งในพื้นที่ สารคดีชุดนี้จึงต้องการสื่อสารว่า เรามีความเกี่ยวข้องกับพลังงานตั้งแต่เกิดจนชีวิตดับสูญ กกพ.มีภารกิจการกำกับดูแลให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีความสุข สถานที่ต่างๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจไม่มีใครทราบมาก่อนว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างไร

ผู้ชมจะได้พบกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้ง 4 ภูมิภาค ที่มีความสวยงามและได้ความรู้ 4 ด้าน คือ 1.ความรู้เกี่ยวกับธรรม ชาติและพลังงาน 2.สิ่งที่ กกพ.ดำเนินการให้ชุมชน 3. ความมั่นใจด้านศักยภาพพลังงานของประเทศไทย 4.ความสุขจากการที่รัฐสนับสนุนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

คนนำเรื่องคือดาราและพิธีกร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่งดงาม มีคุณค่าด้านพลังงาน ประกอบด้วย แสงที่ 1 ตัวแทนวัยรุ่น ปาณิสรา ปริญญารักษ์ (ตูน) ภายใต้แนวคิด "แสงแรกของวัยรุ่น คือแสงแรกของอนาคต" แสงที่ 2 ตัวแทนครอบครัวยุคใหม่ ณปภา ตันตระกูล (แพท) และน้องเรซซิ่ง ภายใต้แนวคิด "แสงแรกจากธรรมชาติ คือ พลังงานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว" แสงที่ 3 เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (เต๋า AF8) ภายใต้แนวคิด "การเรียนรู้พลังธรรมชาติ คือ การเติมเต็มแสงของพลังชีวิต" แสงที่ 4 ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล (บุ๊คโกะ) ภายใต้แนวคิด "อยากไปมาก เที่ยวแบบชาร์จแบตชีวิตแบบนี้อะ"

นายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาไล หรือ "บุ๊คโกะ" กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เช่น โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานที่สวยงาม มีกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า และปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความสำคัญสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก จึงตั้งใจว่าจะเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแสงแรกของพื้นที่ภาคใต้ในที่ต่างๆ โดยจะติดแฮชแท็กสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอด้วย

นางสาวปาณิสรา ปริญญารักษ์ หรือ "ตูน" กล่าวว่า เป็นผู้นำเที่ยวโรงไฟฟ้า 4 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ช่วยสร้างรายได้ชุมชน เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตและให้ความรู้เรื่องไฟฟ้า สถานที่ที่ประทับใจคือจังหวัดสุโขทัย มีการนำชานอ้อยจากโรงงานผลิตน้ำตาลมาผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการชีวมวล และทำปุ๋ยได้ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมาก รวมทั้งพาไปเที่ยวบ้านนาต้นจั่นโฮมสเตย์ที่สวยงาม ดำเนินการโดยกลุ่มชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างรายได้มากขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่น

สารคดีแสงแรกเริ่มออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2562 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น. ทาง MCOT HD ช่อง 30 มีจำนวนทั้งหมด 16 ตอน

ก็ได้แต่หวังว่า เมื่อดูสารคดีแสงแรกแล้ว คนไทยจะเข้าใจคุณค่าของไฟฟ้าอันเป็นพลังงานที่สร้างความสะดวกสบายกับชีวิตเรา และช่วยกันใช้อย่างประหยัดมากขึ้น

ไม่ใช่คิดแต่ว่า มีเงินก็ใช้เข้าไป ใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมด เหมือนที่เคยเป็นมา.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ