สร้างโอกาสความรู้ทางการเงิน

ข่าวเศรษฐกิจ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปัญหาเรื่องปากท้องยังถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนติดอันดับสามของโลก หนึ่งในปัญหาเหล่านั้นคือการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐานเป็นธรรมและโปร่งใส อาจเป็นเพราะไม่มีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน ไม่มีเครดิต การหันไปพึ่งหนี้นอกระบบจึงเป็นทางออกที่ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ทันได้คำนึงถึงปัญหาใหญ่ที่จะตามมา เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่แทบไม่มีทางรักษา

"เงินติดล้อ" ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเดินหน้าสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงิน เพื่อให้ผู้คนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน จัดการหนี้ครัวเรือน และวิธีการบริหารรายรับรายจ่าย รวมถึงความรู้ที่มีประโยชน์กับการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการแบ่งปันคุณค่าของธุรกิจคืนให้กับสังคม Creating Shared Value (CSV) ผ่านโครงการ "นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ที่มุ่งสร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า

รวมไปถึงกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินขั้นพื้นฐาน รวมถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อความสะดวกและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยที่มาของหลักสูตรมาจากประสบการณ์ตรงที่บริษัทได้สัมผัสกับปัญหาของลูกค้าในหลากหลายแง่มุม จึงนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรบริหารเงินพื้นฐานที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรม เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ได้ริเริ่มทำโครงการ "นำความรู้สู่ชุมชนเพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ตั้งแต่ปี 2558 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ผ่านกิจกรรม "เงินติดล้อ เราอาสา" เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และยังได้ใกล้ชิดเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เป็นการสร้างความเข้าใจ และทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการส่งมอบโอกาสทางการเงินที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมให้กับกลุ่มลูกค้าในสังคม

โดยการดำเนินโครงการมีขั้นตอนที่เข้มข้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 1.การหาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2.การวางแผนจัดกิจกรรม การเปิดรับอาสาสมัคร 3.การลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 4.การจัดกิจกรรมอบรม 5.การสรุปผลกิจกรรม และ 6.การติดตามผล การฝึกอบรมและประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินไปแล้วทั้งสิ้น 30 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 1,318 คน มีพนักงานเงินติดล้ออาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการแล้วมากกว่า 591 คน

และในปี 2562 นี้ บริษัทได้ก้าวไปอีกขั้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับสมาชิกในชุมชนของตนเอง หรือบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด แสดงความจำนงเข้ามาโดยตรงกับทางบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2792-1888 ต่อ 5042, 08-4469-2882 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งหมดคือความตั้งใจที่เงินติดล้อดำเนินตามเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.ngerntidlor.com.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ